more..
Kabbalistsyst.
 Tipsa en vän

 Övrigt
  Om Kabbalistsystemet

abbalistsystemet är ett äldre system för numerologisk analys. Systemet användes av den tyske naturfilosofen Heinrich Cornelius Agrippa av Nettesheim (år 1486-1535) och går ut på att finna primärtalet för en persons namn. Detta tal säger sedan något om personligheten hos namnets bärare.

Primärtalet för ett namn fås fram genom att översätta varje bokstav i namnet till en siffra enligt en översättningstabell. Namnet är det förnamn som man brukar kallas för (smeknamn om så är fallet) och efternamn. Alla siffror läggs sedan ihop till en summa. Om denna summa överstiger 9 delar man upp talet i dess komponenter och lägger sedan ihop dem (t ex 23 = 2 + 3 = 5). Om detta tal också det är större än 9 delar man upp talet i komponenter och fortsätter så tills en sluttal under 10 erhålls.

Kabbalistsystemet skiljer sig från nya numerologisystem i det att talet nio inte används i översättningen. Detta eftersom talet 9 ansågs vara för gudomligt och inte kunde uppnås av vanliga människor. Tabellen nedan är den som används i översättningen för kabbalistsystemet.


1
    A, Å, Ä, I, Q, J, Y
2    B, K, R
3    C, G, L, S
4    D, M, T
5    E, H, N
6    U, V, W, X
7    O, Ö, Z
8    F, P

Notera att variationer av bokstäver som e och é räknas likadant (som 5 alltså).

Exempel: Maria Svensson

Maria = 4 + 1 + 2 + 1 + 1 = 9
Svensson = 3 + 6 + 5 + 5 + 3 + 3 + 7 + 5 = 37 = 3 + 7 = 10 = 1 + 0 = 1

Totalt: 9 + 1 = 10 = 1 + 0 = 1

Primärtalet för Maria Svensson är alltså 1.