more..
Nya systemet
 Tipsa en vän

 Övrigt
  Om Nya systemet

et nya systemet för numerologisk analys är ett av de system som nutida numerologer använder. Liksom kabbalistsystemet går det ut på att finna primärtalet för en persons namn. Detta tal säger sedan något om personligheten hos namnets bärare.

Primärtalet för ett namn fås fram genom att översätta varje bokstav i namnet till en siffra enligt en översättningstabell. Namnet är det förnamn som man brukar kallas för (smeknamn om så är fallet) och efternamn. Alla siffror läggs sedan ihop till en summa. Om denna summa överstiger 9 delar man upp talet i dess komponenter och lägger sedan ihop dem (t ex 23 = 2 + 3 = 5). Om detta tal också det är större än 9 delar man upp talet i komponenter och fortsätter så tills en sluttal under 10 erhålls.

I det nya systemet används även siffran 9 i översättningstabellen till skillnad från kabbalistsystemet där endast siffrorna 1-8 används. Följande översättningstabell används för analys enligt nya systemet.


1
    A, J, S, Ä
2    B, K, T, Ö
3    C, L, U
4    D, M, V
5    E, N, W
6    F, O, X
7    G, P, Y
8    H, Q, Z
9    I, R, Å

Notera att variationer av bokstäver som e och é räknas likadant (som 5 alltså).

Exempel: Maria Svensson

Maria = 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24 = 2 + 4 = 6
Svensson = 1 + 4 + 5 + 5 + 1 + 1 + 6 + 5 = 28 = 2 + 8 = 10 = 1 + 0 = 1

Totalt: 6 + 1 = 7

Primärtalet för Maria Svensson är alltså 7.